ΕΠΑΛΉΘΕΥΣΗ / ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ESTA

Σας Συνιστούμε Να Ελέγξετε Την Κατάσταση Της Ταξιδιωτικής Σας Άδειας ESTA Εάν:

Αυτοί είναι οι πολύ λίγες παραλλαγές για να επαληθεύσετε ή να ενημερώσετε το ESTA σας
Σας συνιστούμε να ενημερώσετε την Ταξιδιωτική σας Άδεια ESTA εάν:

Έλεγχος ή Επικαιροποίηση ESTA Online

Όλα τα στοιχεία που καταχωρείτε στη φόρμα μας πρέπει να είναι ακριβή. Όλα τα στοιχεία σχετικά με το διαβατήριο πρέπει να καταχωρηθούν σωστά ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την αίτησή σας
Εάν αυτά τα στοιχεία έχουν αλλάξει ή δεν τα είχατε καταχωρήσει όταν υποβάλατε αίτηση για ESTA την πρώτη φορά, τότε μπορείτε να επικαιροποιήσετε τη διεύθυνση της διαμονής σας στις ΗΠΑ εδώ.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει ακριβή στοιχεία σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας βοηθήσουμε με την αίτησή σας.
Εάν αυτά τα στοιχεία έχουν αλλάξει ή δεν τα είχατε καταχωρήσει όταν υποβάλατε αίτηση για ESTA την πρώτη φορά, τότε μπορείτε να επικαιροποιήσετε τη διεύθυνση της διαμονής σας στις ΗΠΑ εδώ.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει ακριβή στοιχεία σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας βοηθήσουμε με την αίτησή σας.