Search

Reisijaid käsitleva eelteabe süsteem (APIS) ja ESTA

Reisijate rangem turva- ja eelkontroll tähendab, et kõik inimesed, kes lendavad Ühendkuningriiki, USA-sse või Kanadasse, peavad eelnevalt edastama teatud isikuandmed. Järgnevalt toome ülevaate eelkontrolli käigus nõutavatest andmetest. NB. Kui teile on väljastatud vajalik reisiluba (nt ESTA reisiluba USA-sse või eTA reisiluba Kanadasse reisimiseks), on soovitatav see endaga kaasa võtta, kuna teilt võidakse seda nõuda lennule registreerimisel.

Reisijaid käsitleva eelteabe süsteem (API/APIS)

Kõik lennukompaniid on seadusega kohustatutud enne reisi algust koguma reisijatelt neid käsitlevat eelteavet (API/APIS). Ühendkuningriiki või Kanadasse lendavatelt reisijatelt kogutakse eelteavet enne lennule registreerumist.

USA-sse suunduvad reisijad on kohustatud edastama enda kohta eelteabe (API) 72 tunni jooksul enne lennu algust. Lihtsaim viis andmete edastamiseks on teha seda elektrooniliselt oma lennukompanii veebisaidil.

Kui broneerite lennu 72 tunni jooksul enne selle väljalennuaega, peate edastama andmed lennu broneerimise käigus. Reisijale, kes ei edasta vajalikku teavet, ei anta reisimiseks luba ning teda ei lubata lennuki pardale.

API süsteemi raames peate esitama järgmised andmed:

 • täisnimi (ees- ja perekonnanimed), nagu see on märgitud teie passis;
 • elukohariik;
 • sünniaeg;
 • sugu;
 • passi number / väljastajariik;
 • passi aegumiskuupäev;
 • kodakondsus.

Passiandmed tuleb edastada lennule registreerumise käigus.

Lisaks reisijaid käsitlevale eelteabele peavad mitteresidendid eelnevalt taotlema reisiluba vastavalt kas USA elektroonilise reisivolitussüsteemi (ESTA) või Kanada reisivolitussüsteemi (eTA) kaudu. ESTA reisiloa taotlemiseks külastage palun USA valitsuse ametlikku veebisaiti ja taotlege reisiluba elektrooniliselt hiljemalt 72 tundi enne reisi algust.

Kanada on kehtestanud riiki sisenemisel uue nõude — viisavabalt Kanadasse lennutranspordiga reisivad välismaalased peavad omama elektroonilist reisiluba (eTA). Seda on võimalik taotleda siin.

Kui teil on viisa või USA alaline elamisluba (roheline kaart), peate seda näitama lennule registreerimisel. Teie ESTA/eTA reisiluba seotakse elektrooniliselt teie passiga, kuid peaksite reisiloa siiski printima ja kindluse mõttes endaga kaasa võtma.

 

Täiendav informatsioon USA-sse lendavatele reisijatele

Kui lendate USA-sse, tuleb teil samuti edastada järgmised andmed:

 • USA-s esimesel ööl peatumise aadress (välja arvatud USA kodanikud või residendid),
 • USA spetsiaalne identifitseerimisnumber (kui on kohandatav). Selle viitenumbri väljastab USA Sisejulgeolekuministeerium reisijatele, kel on varasemalt olnud raskusi USA-sse sisenemisel.

NB: sõltuvalt teie visiidi kestvusest ja eesmärgist võib olla vajalik viisa olemasolu. Lugege infot ESTA ja viisavabadusprogrammi kohta allpool.

 

Privaatsusavaldus

USA Transpordijulgestuse Ameti välja antud ametlik privaatsuspoliitika on järgmine:

Transpordijulgestuse Amet (Transportation Security Administration (TSA)) kohustab teid edastama oma täisnime, sünniaja ja soo jälgimisnimekirja kontrollimise eesmärgil vastavalt 2004. aasta luuretegevuse reformi ja terrorismi ennetamise seaduse 49 U.S.C. lg-le 114 ja 49 C.F.R osadele 1540 ja 1560. Te võite samuti edastada oma spetsiaalse identifitseerimisnumbri, kui see on olemas. Kui te ei edasta oma täisnime, sünniaega ja sugu, võidakse teid mitte lubada sõiduki pardale või pardalemineku alale. Transpordijulgestuse Amet võib jagada teie edastatud andmeid vastavalt avaldatud registriteatisele korrakaitse-, luure- või muude organitega. Täiendava informatsiooni saamiseks Transpordijulgestuse Ameti privaatsuspoliitika kohta, registriteatise ja eraelu puutumatusele avalduva mõju hinnangu lugemiseks külastage palun Transpordijulgestuse Ameti veebisaiti aadressil www.tsa.gov.

 

Viisavabadusprogramm ja elektrooniline reisivolitussüsteem

Viisavabadusprogramm (Visa Waiver Program (VWP)) võimaldab programmis osalevate riikide kodanikel reisida USA-sse ilma viisat taotlemata. Alates 2009. aastast on reisijad, kes saavad USA-sse reisida viisavabadusprogrammi alusel, kohustatud enne reisi algust taotlema elektroonilist ESTA reisiluba. USA kodanikud ja viisat omavad reisijad ei pea ESTA reisiluba taotlema.

ESTA reisiluba on võimalik taotleda elektrooniliselt ning enamik taotlustest kiidetakse heaks juba minutitega. Siiski soovitab USA valitsus taotleda reisiluba hiljemalt 72 tundi enne reisi algust. Reisiloa taotlemine on tasuline.

Täiendava info saamiseks ESTA süsteemi ja viisavabadusprogrammi kohta külastage palun USA Sisejulgeolekuministeeriumi ametlikku veebisaiti.

Märkus: kui teile on väljastatud ESTA või eTA reisiluba, printige see ja kandke koos oma passiga kaasas. Teilt võidakse paluda esitada reisiluba lennule registreerimisel.

 

Viisavabadusprogrammi nõuded:

USA viisavabadusprogramm sobib reisimiseks vaid järgmistel tingimustel:

 • reisi eesmärk on äri, turism või transiit,
 • külastuse kestus ei ületa 90 päeva,
 • reisijal on tagasi- või edasisõidupilet,
 • reisijal on ESTA reisiluba, mida tuleb taotleda hiljemalt 72 tundi enne reisi algust.

 

Üheotsareisid

Reisija, kes broneerib üheotsalennu USA-sse, peab lennule registreerimisel esitama:

 • dokumentaalse kinnituse alternatiivse tagasisõidu kohta, mis toimub 90 päeva jooksul alates USA-sse jõudmise hetkest või
 • dokumentaalse kinnituse USA viisa, alalise elamisloa või riigis pikemalt viibimise loa olemasolu kohta.

Kui reisija ei esita dokumentaalset kinnitust, võidakse teda lennujaamas mitte lubada USA-sse suunduva lennuki pardale.

 

Kasulikud teabeallikad

Lisainfot USA-sse reisimise kohta leiate järgmistelt kasulikelt linkidelt:

kui olete viisavabadusprogrammiga liitunud riigi kodanik, saate oma ESTA reisiluba elektrooniliselt taotleda siin,

kui te ei ole viisavabadusprogrammiga liitunud riigi kodanik või teie reis ei vasta programmi kriteeriumitele, peate viisat taotlema. Täiendavat info saamiseks külastage palun USA saatkonna veebisaiti.