We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

First Icon

Test způsobilosti

Zkontrolujte, zda máte nárok

ESTA test způsobilosti  ESTA USA Button

Zkontrolujte svou způsobilost
(Pro držitele pasů kterékoliv země)

Second Icon

Nová žádost ESTA

Zažádat o nové ESTA povolení

Zažádat o nové ESTA  ESTA USA Button

ESTA požadavky žádosti:
Jste občanem země bezvízového styku

Third Icon

Ověřit/aktualizovat ESTA

Aktualizujte své stávající ESTA

Ověřit/aktualizovat  ESTA USA Button

Požadavky na aktualizaci ESTA:
Jste občanem země bezvízového styku

 

Co je to Bezvízový program (VWP)?


Program bezvízového styku je program Spojených států, který umožňuje státním příslušníkům nebo občanům vybraných zemí cestovat bez víza do Spojených států. Platí to jak pro podnikání, tak pro turistický účel, ale pouze pro pobyty na 90 dní nebo méně.


Které země se účastní programu bezvízového styku?


Program bezvízového styku je k dispozici pro občany následujících zemí:

Andorra
Maďarsko
Island
Polsko
Rakousko
Irsko
Belgie
San Marino
Chile
Lotyšsko
Slovensko
Česká republika
Lichtenštejnsko
Slovinsko
Litva
Jižní Korea
Estonsko
Lucembursko
Nizozemí
Tchaj-wan
Řecko
Spojené království

Kdo je oprávněn žádat o ESTA v rámci bezvízového programu (VWP)?


Můžete se zapojit do programu bezvízového styku, pokud:

 • Cestujete do Spojených států za účelem obchodu, tranzitu nebo jako turista;
 • Budete pobývat ve Spojených státech méně než 90 dní;
 • Jste občanem výše uvedených zemí programu bezvízového styku;
 • Máte platný cestovní pas vydaný takovou zemí;
 • Máte cestovní plány, jejichž konečné místo určení není souvislé území nebo ostrov v sousedství Spojených států, pokud nejste rezidenty v této oblasti;
 • Máte zpáteční jízdenku, nebo letenku na další část cesty se schváleným dopravcem pro program bezvízového styku;
 • Bylo vám schváleno cestovní povolení ESTA;
 • Přesvědčíte úředníka celní a pohraniční správy při vstupu do Spojených států, že splňujete požadavky programu bezvízového styku a nepředstavujete riziko podle zákona o přistěhovalectví a státní příslušnosti;
 • Oficiálně se vzdáte práva na odvolání nebo přezkum informovaného rozhodnutí úředníka celní a pohraniční správy Spojených států, včetně jakéhokoli rozhodnutí o vyhoštění ze Spojených států na základě žádosti programu bezvízového styku, pokud nepodáváte žádost o azyl;
 • Znovu se vzdáte práva na odvolání nebo přezkum informovaného rozhodnutí úředníka celní a pohraniční správy Spojených států, včetně jakéhokoli rozhodnutí o vyhoštění ze Spojených států na základě žádosti programu bezvízového styku poskytnutím požadovaných biometrických informací (fotografií a / nebo otisků prstů) při vstupu do Spojených států;
 • Znovu potvrdíte, že nepředstavujete hrozbu pro zdraví, bezpečnost nebo blahobyt Spojených států;
 • Potvrdíte, že jste dodržovali všechny podmínky programu bezvízového styku v průběhu vašich předcházejících cest do Spojených států v rámci uvedeného programu.