PODMÍNKY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PODMÍNKY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

O tomto webu

Tato webová stránka je v soukromém vlastnictví a provozována. Veškerý obsah a poskytnuté informace slouží k vysvětlení procesu žádosti o elektronická cestovní povolení (E-Visa) v USA. E-vízum je vyžadováno pro všechny cestující bez vízové povinnosti, kteří navštíví Spojené státy americké letecky nebo po moři. Prohlížením tohoto webu souhlasíte s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.

Shromažďované a sdílené informace

Tento web nevyužívá žádné nástroje pro analýzu webu, které shromažďují identifikační údaje o návštěvnících. Nedochází k ukládání ani sdílení osobních údajů. Všichni návštěvníci zůstávají při čtení a prohlížení tohoto webu anonymní. Soubor cookie relace je umístěn do vašeho počítače, aby se stránka správně zobrazila. Informace o tom, jak můžete soubory cookie odstranit/vyčistit, naleznete v Zásadách používání souborů cookie.

Odkazy do az externích domén

Návštěvníci se mohou na tuto webovou stránku dostat prostřednictvím odkazů poskytnutých třetími stranami. Vzhledem k povaze internetu však není možné provádět neustálé nebo trvalé kontroly takových stránek. Bylo by nerozumné to očekávat. Dobrá praxe při procházení Internetu zahrnuje přečtení smluvních podmínek webové stránky před pokračováním nebo nákupem produktu/služby. Jakékoli odchozí odkazy z této domény jsou čistě pro informační účely a na každém návštěvníkovi, aby si vybral, zda je chce sledovat nebo ne.

Zabezpečení webu

Tato webová stránka má nainstalované SSL pro všechny webové stránky. SSL nebo Secure Socket Layer se používá k ochraně všech webových stránek a zvýšení bezpečnosti pro všechny návštěvníky. Řádek URL ukazuje, že všechny webové stránky začínají https://, aby byla zajištěna nejvyšší možná bezpečnost webu.

Změny těchto zásad

Změny těchto Zásad a jejich obsahu se mohou kdykoli změnit, pokud to okolnosti vyžadují. Datum, kdy byly provedeny změny, uvidí návštěvníci ve spodní části této stránky Zásad.