Podmienky a zásady ochrany osobných údajov

Podmienky a zásady ochrany osobných údajov

O tejto webovej stránke

Táto webová stránka je v súkromnom vlastníctve a prevádzke. Všetok poskytnutý obsah a informácie slúžia na vysvetlenie procesu podávania žiadostí o elektronickú cestovnú autorizáciu (E-Visa) v USA. Elektronické vízum sa vyžaduje od všetkých cestujúcich bez víz, ktorí navštívia Spojené štáty americké letecky alebo po mori. Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s týmito Podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov.

Zhromažďované a zdieľané informácie

Táto webová stránka nevyužíva žiadne nástroje webovej analýzy, ktoré zhromažďujú identifikačné údaje o návštevníkoch. Nie sú uložené ani zdieľané žiadne osobné údaje. Všetci návštevníci zostávajú anonymní čítaním a prehliadaním tejto webovej stránky. Na správne zobrazenie webovej stránky sa do vášho počítača umiestni súbor cookie relácie. Prečítajte si Zásady používania súborov cookie, kde sa dozviete, ako môžete odstrániť/vyčistiť súbory cookie.

Odkazy na a z externých domén

Návštevníci môžu prísť na túto webovú stránku prostredníctvom odkazov poskytnutých tretími stranami. Vzhľadom na povahu internetu však nie je možné vykonávať nepretržité alebo trvalé kontroly takýchto stránok. Bolo by nerozumné to očakávať. Dobrá prax pri prehliadaní internetu zahŕňa prečítanie zmluvných podmienok webovej lokality pred pokračovaním alebo nákupom produktu/služby. Akékoľvek odchádzajúce odkazy z tejto domény slúžia čisto na informačné účely a je na každom návštevníkovi, aby si vybral, či chce alebo nechce sledovať.

Bezpečnosť stránok

Táto webová stránka má nainštalované SSL pre všetky webové stránky. SSL alebo Secure Socket Layer sa používa na ochranu všetkých webových stránok a na zvýšenie bezpečnosti pre všetkých návštevníkov. Riadok URL ukazuje, že všetky webové stránky začínajú https://, aby sa zaistilo čo najvyššie zabezpečenie stránky.

Zmeny týchto zásad

Zmeny týchto Zásad a ich obsahu sa môžu kedykoľvek zmeniť, keď si to okolnosti vyžadujú. Dátum vykonania akýchkoľvek zmien bude návštevníkom viditeľný v spodnej časti tejto stránky Zásad.