Záväzok GDPR

Záväzok GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je regulačný rámec pre Európsku úniu (EÚ) a Európsky hospodársky priestor (EHP) súvisiaci so spracovaním osobných údajov. Nariadenie (EÚ 2016/79) implementovalo Európsky parlament a Rada s účinnosťou od 27. apríla 2016. Primárnymi účelmi GDPR je 1) poskytnúť obyvateľom EÚ ďalšiu kontrolu nad údajmi poskytovanými spoločnostiam a 2) poskytnúť spoločnostiam rámec, ktorý treba dodržiavať pri spracúvaní údajov od obyvateľov EÚ.

Vlády krajín mimo EÚ/EHP majú rôzne nariadenia týkajúce sa spracovania osobných údajov. Niektoré regulačné rámce sú podobné GDPR, zatiaľ čo iné sú veľmi obmedzené. Globálne spoločnosti majú tendenciu riadiť sa rámcom GDPR, pretože sa považuje za popredný štandard na spracovanie údajov.

World Wide Web pozostáva z miliónov webových stránok, ktoré pri návšteve vyžadujú umiestnenie špecifických údajov do počítačov návštevníkov. Uložené údaje možno kategorizovať ako:

Táto webová stránka nevyžaduje žiadne vysledovateľné údaje, ktoré sa majú ukladať na počítačoch návštevníkov, aby fungovali podľa potreby. Všetci návštevníci zostávajú úplne anonymní. Jediné zozbierané nesledovateľné údaje súvisia s technickou analýzou. Na ochranu prenosu dát na/z našej webovej stránky používame SSL (secure socket layer).

Vysledovateľné údaje poskytujú iba návštevníci, ktorí nás kontaktujú. Je na vás, čo napíšete a zahrniete. Ak sa rozhodnete nás kontaktovať, budeme poznať informácie, ktoré nám poskytnete. Keď odpovieme na váš e-mail, bude natrvalo odstránený spolu so všetkými prílohami, ktoré ste mohli zahrnúť. Z akéhokoľvek dôvodu neuchovávame žiadne identifikovateľné údaje.

Táto webová stránka je určená pre plnoletých návštevníkov, ktorí majú 18 a viac rokov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa GDPR alebo ochrany osobných údajov, kedykoľvek nás kontaktujte.