GDPR-forpliktelse

GDPR-forpliktelse

General Data Protection Regulation (GDPR) er et regelverk for EU (EU) og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) knyttet til behandling av personopplysninger. Forordningen (EU 2016/79) ble implementert av Europaparlamentet og rådet med virkning fra 27. april 2016. De primære formålene med GDPR er å 1) gi EU-innbyggere ytterligere kontroll over data gitt til selskaper, og 2) gi selskaper et rammeverk å følge ved behandling av data fra innbyggere i EU.

Ikke-EU/EØS-regjeringer har ulike regler knyttet til behandling av personopplysninger. Noen regelverk ligner på GDPR, mens andre er svært begrensede. Globale selskaper har en tendens til å følge GDPR-rammeverket, da det regnes som en ledende standard for databehandling.

World Wide Web består av millioner av nettsteder, som, når de besøkes, krever at spesifikke data plasseres på de besøkendes datamaskiner. Data som er lagret kan kategoriseres som:

Denne nettsiden krever ingen sporbare data som skal lagres på besøkendes datamaskiner for å fungere som ønsket. Alle besøkende forblir helt anonyme. De eneste ikke-sporbare dataene som samles inn er relatert til teknisk analyse. Vi bruker et SSL (secure socket layer) for å beskytte dataoverføringen til/fra nettstedet vårt.

Sporbare data leveres kun av besøkende som kontakter oss. Valget er ditt hva du skal skrive og inkludere. Hvis du velger å kontakte oss, vil vi vite informasjonen du gir. Når vi har svart på e-posten din, vil den bli slettet permanent sammen med eventuelle vedlegg du måtte ha inkludert. Vi beholder ingen identifiserbare data uansett grunn.

Denne nettsiden er ment for besøkende i lovlig alder definert som 18 år eller over.

Hvis du har GDPR eller personvernrelaterte spørsmål, vennligst kontakt oss når som helst.