We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

Juriidiline märkus: See veebileht kuulub eraõiguslikule juriidilisele isikule ning pole seotud Ameerika Ühendriikide valitsusega

 

Sobivuse test
Sobivuse test

ESTA sobivuse test

 

 

Uus ESTA reisiloa taotlus
Taotlege uut ESTA reisiluba

ESTA reisiluba

 

 

Kontrollige/uuendage ESTA
Uuendage oma olemasolevat ESTA

Kontrollige/uuendage

 

 

 

Küsimus

Vastus

Mis on Ameerika Ühendriikide reisiluba?

Ameerika Ühendriikidel on nüüd viisavabadusprogrammi reisilubade süsteem, mis tagab viisavaba reisimise kõrgema turvalisuse. ESTA (elektrooniline reisiloa taotlemise süsteem) võimaldab viisavabadusprogrammis osalevate riikide kodanikel, kes kavatsevad reisida Ameerika Ühendriikidesse, taotleda reisiluba Internetis vaid loetud minutite jooksul.

 

Küsimus

Vastus

Kes peavad ESTA reisiluba taotlema?

Kui te reisite Ameerika Ühendriikidesse viisavabadusprogrammi raames ja sisenete riiki õhu- või mereteed pidi, tuleb teil taotleda reisiluba läbi ESTA-süsteemi. Reisiluba peab enne Ameerika Ühendriikidesse reisimist olema igas vanuses reisijatel, kellel pole viisat (kaasaarvatud väikelapsed). Reisiluba saavad ükskõik millise reisija nimel taotleda ka kolmandad osapooled.

 

Küsimus

Vastus

Kas reisiluba tagab mulle sissepääsu Ameerika Ühendriikidesse?

Kahjuks mitte. Heaks kiidetud reisiluba tähendab seda, et te vastate viisavabadusprogrammi raames Ameerika Ühendriikidesse reisimise nõuetele, kuid Ameerika Ühendriikidesse sisenemise osas teeb teie saabumisel lõpliku otsuse tolli- ja piirivalve ametnik. Kontrolli järel võivad ilmneda põhjused teie Ameerika Ühendriikidesse sisenemise keelamiseks, mis võivad johtuda viisavabadusprogrammist või Ameerika Ühendriikide seadusandlusest.

 

Küsimus

Vastus

Mis erinevus on ESTAl ja viisal?

ESTA reisiluba pole viisa. See on vaid eelnev luba viisavabadusprogrammi raames reisimiseks, mis võimaldab reisijatel viisa taotlemise protsess vahele jätta. ESTA reisiluba pole võrdne Ameerika Ühendriikide viisaga ning see ei asenda viisat olukordades, kus reisimiseks nõutakse viisat.
Kui teil on kehtiv viisa Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks, ei tule teil ESTA reisiluba taotleda: viisa annab teile seadusliku õigus reisida Ameerika Ühendriikidesse ja sealt lahkuda.

 

Küsimus

Vastus

Kui kaua minu ESTA reisiluba kehtib?

ESTA reisiluba kehtib kahe aasta jooksul loa väljastamise hetkest või teie passi aegumistähtajani, sõltuvalt sellest, kumb kuupäev on varasem. ESTA reisiluba on võimalik tühistada – sellisel juhul kaotab see kehtivuse koheselt. ESTA reisiloa kehtivusaja kontrollimiseks kontrollige oma taotluse "Taotlus on heaks kiidetud" lehte: teie reisiloa aegumiskuupäev asub seal.

 

Küsimus

Vastus

Millal ma peaksin ESTA reisiluba taotlema?

Te saate taotleda ESTA reisiluba kohe pärast seda, kui olete otsustanud Ameerika Ühendriikidesse reisida, ka sel juhul kui teil pole veel konkreetseid reisiplaane. Selleks, et tagada endale reisi alguskuupäevaks kehtiv reisiluba, soovitab sisejulgeolekuministeerium (DHS) taotlus esitada vähemalt 72 tundi enne reisi algust.

 

Küsimus

Vastus

Kui varakult enne reisi tuleb taotleda ESTA reisiluba?

Te saate taotleda oma ESTA reisiluba igal ajal enne oma reisi algust, kuid DHSi (sisejulgeolekuministeeriumi) sõnul peaksite te luba taotlema vähemalt 72 tundi enne reisi algust. Enamikul juhtudel teatab ESTA-süsteem teile teie reisiloa taotluse heaks kiitmisest või tagasi lükkamisest paari minuti jooksul pärast taotluse esitamist. Tuleb siiski arvestada ka sellega, et süsteemis võib aeg-ajalt esineda viivitusi.
Kui teil pole veel konkreetseid reisiplaane, pole teil siiski põhjust muretsemiseks: te saate esitada ESTA reisiloa taotluse ka siis, kui te veel pole paika pannud konkreetset reisimarsruuti või kui teil pole veel oma USA peatumiskoha aadressi. Selle informatsiooni lisamine teie ESTA reisiloa taotlusesse pole kohustuslik.
ESTA reisiluba on võimalik viimasel hetkel reisides või hädaolukorras taotleda ka kohapeal, kuid parem oleks, kui te ei sõidaks Ameerika Ühendriikidesse ilma ESTA reisiloata.

 

Küsimus

Vastus

Kas USAsse reisijad saavad taotleda ESTA reisiluba ka konkreetsete reisiplaanideta?

Jah, see on võimalik! Kui te reisite Ameerika Ühendriikidesse viisavabadusprogrammi raames, kuid ei tea veel oma peatumiskoha aadressi, sisestage taotlusesse lihtsalt hotelli nimi või teie Ameerika Ühendriikide reisi eesmärgi ligikaudne asukoht. Peale seda, kui teie ESTA taotlus on heaks kiidetud, saate te (kuid ei pea) selle informatsiooni ESTAsse lisada.

 

Küsimus

Vastus

Kas viisavabadusprogrammis osalevate riikide kodanikel on vaja reisiluba ka sel juhul, kui nad läbivad USA vaid transiidi korras ehk läbisõidul teise riiki?

Kui te olete viisavabadusprogrammis osaleva riigi kodanik ja sõidate Ameerika Ühendriikidest läbi transiidi korras, peab teil olema viisa või ESTA reisiluba. Juhul, kui te sõidate Ameerika Ühendriikidest vaid läbi ning ei peatu seal, sisestage ESTA reisiloa taotlemisel lahtrisse "Peatuskoha aadress Ameerika Ühendriikides" "In Transit" ("transiit") ja teie lõppsihtkoha nimi.

 VWC  

Viisavabadusprogrammiga Riigid

Andorra
Ungari
Island
Austria
Iirimaa
San Marino
Belgia
Itaalia
Brunei
Slovakkia
Tšiili
Läti
Sloveenia
Tšehhi Vabariik
Liechtenstein
Lõuna-Korea
Leedu
Eesti
Luksemburg
Soome
Malta
Šveits
Monaco
Taiwan
Holland
Ühendkuningriik
Kreeka