ESTA resetillstånd

ESTA resetillstånd

Visa Waiver Program (VWP) tillåter passinnehavare från vissa länder att resa till USA och gör det möjligt för dem att ansöka om ett elektroniskt visum i förväg. Visa Waiver-programmet låter dig besöka USA i så lite som 90 dagar utan att lämna landet. Online visumansökningar är endast möjliga. Vår webbplats granskar och behandlar alla kvalificerade resenärers e-visum till Amerika. Om alla krav är uppfyllda kan resenärer med pass från vilket land som helst ansöka om e-visum till USA. Vår webbplats låter dig ansöka om ESTA.
Du behöver flera biljetter och annan reseinformation. Ansökan tar cirka 10-15 minuter per person. Vår kundsupportavdelning kan hjälpa dig med alla frågor angående ansökningsprocessen. Alla e-visumansökningar behandlas och granskas vanligtvis samma dag. För att kontrollera om ditt land finns med i listan, klicka på länken nedan. Ansök online för ditt ESTA-resetillstånd och få ditt ESTA-visumansökningsformulär.

ESTA resetillstånd

Visa Waiver Program (VWP) tillåter passinnehavare från vissa länder att resa till USA och gör det möjligt för dem att ansöka om ett elektroniskt visum i förväg. Visa Waiver-programmet låter dig besöka USA i så lite som 90 dagar utan att lämna landet. Online visumansökningar är endast möjliga. Vår webbplats granskar och behandlar alla kvalificerade resenärers e-visum till Amerika. Om alla krav är
uppfyllda kan resenärer med pass från vilket land som helst ansöka om e-visum till USA. Vår webbplats låter dig ansöka om ESTA. Du behöver flera biljetter och annan reseinformation. Ansökan tar cirka 10-15 minuter per person. Vår kundsupportavdelning kan hjälpa dig med alla frågor angående ansökningsprocessen. Alla e-visumansökningar behandlas och granskas vanligtvis samma dag. För att kontrollera om ditt land finns med i listan, klicka på länken nedan. Ansök online för ditt ESTA-resetillstånd och få ditt ESTA-visumansökningsformulär.

Vad är Visa Waiver-programmet och hur fungerar det?

En ansökan om resetillstånd kräver färre formaliteter än visumprocessen för USA. Visa Waiver-programmet tillåter resenärer att resa in i USA i upp till 90 dagar. Du kan behöva visa bevis på en returbiljett eller tillräckligt med pengar när du reser in i USA. När du har skickat in din ESTA-ansökan kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till dig med ditt resetillstånd. Håll ett register över ESTA-ansökningsnumret. För följande ändamål behöver du ditt ESTA-nummer:

Viktiga tips

Vad är den genomsnittliga längden på en godkänd ESTA-förfrågan?

En ESTA-godkänd ansökan är giltig i två år. Giltighetstiden för ESTA-ansökningar är två år. Resenärer får resa in i USA högst två gånger under dessa två år. De kan stanna upp till 90 dagar. Resenärer som tänker stanna längre än 90 dagar i USA kommer att behöva ett B-2 turistvisum eller ett standard amerikanskt visum. Om resenären planerar att studera eller arbeta i USA kommer ett arbetsvisum eller studentvisum att krävas. Att godkänna en ESTA-ansökan garanterar inte att resenären kan komma in i USA. Huruvida resenären får ta sig in i landet ligger hos gränskontrolltjänstemännen. De kommer att kontrollera dokument och ställa frågor för att verifiera att informationen är äkta och tillförlitlig.

Vad är ESTA-kravet för ditt land?

ESTA-kraven för att resa är lägre än de amerikanska visumkraven. Onlineresor kräver endast ett pass med biometri, tillräckligt med pengar och ett kreditkort. Biljetternas giltighetstid får inte vara mindre än sex månader efter det datum då resenären förväntas anlända till USA. Om detta inte är möjligt kan myndigheter neka tillstånd att resa in i landet. ESTA-sökande behöver inte skicka in ytterligare dokumentation som hotell- och flygbokningar eller genomgå en intervju ansikte mot ansikte på en amerikansk ambassad. Detta krävs för att få ett amerikanskt visum.

Vad är en resetillstånd för USA?

För att säkerställa att visumfria resor är säkrare har USA tagit fram ett resetillståndsverktyg för sitt Visa Waiver-program. ESTA (det elektroniska systemet för resetillstånd) tillåter medborgare i länder som deltar i Visa Waiver-programmet att få sin amerikanska resetillstånd online på några minuter.

Behörighetstestning för ESTA-visum

Onlineansökan för ESTA US är möjlig. Onlineansökan är möjlig utan att behöva besöka några konsulat eller ambassad eller fylla i pappersformulär. För att ansöka om ESTA behöver du bara ett biometriskt pass. Ett kreditkort med tillräckliga medel för att betala ansökningsavgiften krävs också. ESTA är inte tillgängligt för alla. ESTA är endast tillgängligt för medborgare i länder som är undantagna från visum. Du behöver ett visum om du planerar att resa i mer än 90 dagar eller arbeta i USA. Gör onlinetestet för att avgöra om du är behörig att resa till USA.

Vem måste ansöka om ESTA?

Om du reser till USA under Visa Waiver-programmet (med flyg eller till sjöss) måste du ansöka om resetillstånd via ESTA. Resenärer i alla åldrar som inte har fått visum (inklusive spädbarn) måste få en tid innan de reser till USA. En tredje part kan använda ESTA-systemet för att ansöka om tillstånd för en resenärs räkning.

Garanterar ett godkänt resetillstånd tillträde till USA?

Nej, ett godkänt resetillstånd garanterar inte tillträde till USA. En godkänd resetillstånd innebär att du kvalificerar dig för att resa till USA som en del av Visa Waiver-programmet; din antagning kommer dock att bero på en utvärdering utförd av en tull- och gränsskyddstjänsteman. Baserat på deras inspektion kan det finnas en anledning att neka dig tillgång till USA antingen enligt bestämmelserna i Visa Waiver-programmet eller lagarna i USA.

Är en ESTA detsamma som ett visum?

Ett ESTA-tillstånd är inte ett visum; det är endast förhandsgodkännande att resa under Visa Waiver-programmet, vilket gör det möjligt för resenärer att kringgå visumprocessen. Ett ESTA-tillstånd är inte likvärdigt med ett USA-visum och kan inte användas som sådant när ett resevisum krävs. Om du har ett giltigt pass för resor till USA, krävs inte ett resetillstånd genom ESTA: du kan resa lagligt till och från USA på det visumet.

Hur länge är mitt ESTA-tillstånd giltigt?

Ett ESTA-tillstånd är giltigt till det tidigaste av dessa datum: 1) ditt pass utgångsdatum eller 2) två år efter ditt resetillståndsgodkännande. Ett ESTA-tillstånd kan dock återkallas, i vilket fall det omedelbart blir ogiltigt. Kontrollera skärmbilden Authorization Approved på din ansökan för att ta reda på ditt ESTA-auktorisations utgångsdatum.