We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

Ansvarsfraskrivelse: Dette nettstedet er en privat informasjonsnettside som ikke er tilknyttet myndighetene i USA

 

Kvalifikasjonstest
Sjekk om du er kvalifisert til ESTA

ESTA kvalifikasjonstest

 

 

Ny ESTA-søknad
Søke om en ny ESTA

Ny ESTA søknad

 

 

Bekreft/oppdater ESTA
Din eksisterende ESTA

Verifiser/oppdater ESTA

 

 

 

Spørsmål

Svar

Hva er «Visa Waiver»-programmet (VWP)?

Visa Waiver Program er et amerikansk program som tillater statsborgere eller innbyggere i utvalgte land å reise til USA uten visum. Det gjelder både forretnings- og fornøyelsesreiser, men kun for opphold i 90 dager eller mindre.

 

Spørsmål

Svar

Hvilke land deltar i «Visa Waiver»-programmet?

«Visa Waiver»-programmet er tilgjengelig for statsborgere i:

Andorra
Ungarn
Østerrike
Irland
San Marino
Belgia
Italia
Brunei
Slovakia
Chile
Latvia
Slovenia
Tsjekkia
Lichtenstein
Sør-Korea
Litauen
Estland
Luxemburg
Finland
Malta
Sveits
Monaco
Taiwan
Nederland
Storbritannia
Hellas
 

 

Spørsmål

Svar

Hvem er kvalifisert til å søke om ESTA under «Visa Waiver»-programmet (VWP)?

Du kan delta i «Visa Waiver»-programmet hvis du:

 • Reiser til USA for business, mellomlanding eller turisme;
 • Blir i USA i 90 dager eller mindre;
 • Er nasjonal, statsborger i, eller gjenstand for å representere et av landene i «Visa Waiver»-programmet, som nevnt ovenfor;
 • Har gyldig pass utstedt til deg fra dette landet;
 • Har reiseplaner med en endelig destinasjon som ikke er sammenhengende territorium eller en øy ved siden av USA, med mindre du er bosatt i dette området;
 • Har en returbillett, eller en videre reisebillett med en godkjent operatør for «Visa Waiver»-programmet;
 • Har fått en godkjent autorisasjon fra ESTA;
 • Tilfredsstiller toll- og grensebeskyttelsen ved ankomst i USA, du oppfyller kravene til «Visa Waiver»-programmet, og du kvalifiseres ikke som avvist i henhold til utlendingsloven og statsborgerloven;
 • Offisielt avstår retten til å anke, bestride, eller gjennomgå informert beslutning av den inspiserende amerikanske toll- og grensebeskyttelsen, inkludert en eventuell beslutning om å utvise deg fra USA basert på søknaden gjennom «Visa Waiver»-programmet, med mindre du søker om asyl;
 • Stadfester avståelsen fra disse rettighetene for en anmeldelse, anke, eller bestrider en avslått handling fra USA i forbindelse med en søknad i «Visa Waiver»-programmet gjennom tilbudet av nødvendig biometrisk informasjon (bilder og/eller fingeravtrykk) ved avstigning i USA;
 • Stadfester at du ikke utgjør en trussel mot helse, miljø, sikkerhet eller velferd i USA;
 • Bekrefter at du har vært i samsvar med enhver og alle betingelsene for «Visa Waiver»-programmet i løpet av tidligere reiser til USA under nevnte program.