We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

First Icon

Kvalifikasjonstest

Sjekk om du er kvalifisert til ESTA

ESTA kvalifikasjonstest  ESTA USA Button

Sjekk om du er kvalifisert
(For innehavere av pass fra alle land)

Second Icon

Ny ESTA-søknad

Søke om en ny ESTA

Ny ESTA søknad  ESTA USA Button

ESTA søknadskrav:
Du er statsborger i et «VWP»-land

Third Icon

Bekreft/oppdater ESTA

Din eksisterende ESTA

Verifiser/oppdater ESTA  ESTA USA Button

ESTA oppdateringskrav:
Du er statsborger i et «VWP»-land

 

Hva er «Visa Waiver»-programmet (VWP)?


Visa Waiver Program er et amerikansk program som tillater statsborgere eller innbyggere i utvalgte land å reise til USA uten visum. Det gjelder både forretnings- og fornøyelsesreiser, men kun for opphold i 90 dager eller mindre.


Hvilke land deltar i «Visa Waiver»-programmet?


«Visa Waiver»-programmet er tilgjengelig for statsborgere i:

Andorra
Ungarn
Island
Polen
Østerrike
Irland
Belgia
San Marino
Brunei
Chile
Latvia
Slovakia
Tsjekkia
Lichtenstein
Slovenia
Litauen
Sør-Korea
Estland
Luxemburg
Monaco
Nederland
Taiwan
Hellas
Storbritannia

Hvem er kvalifisert til å søke om ESTA under «Visa Waiver»-programmet (VWP)?


Du kan delta i «Visa Waiver»-programmet hvis du:

 • Reiser til USA for business, mellomlanding eller turisme;
 • Blir i USA i 90 dager eller mindre;
 • Er nasjonal, statsborger i, eller gjenstand for å representere et av landene i «Visa Waiver»-programmet, som nevnt ovenfor;
 • Har gyldig pass utstedt til deg fra dette landet;
 • Har reiseplaner med en endelig destinasjon som ikke er sammenhengende territorium eller en øy ved siden av USA, med mindre du er bosatt i dette området;
 • Har en returbillett, eller en videre reisebillett med en godkjent operatør for «Visa Waiver»-programmet;
 • Har fått en godkjent autorisasjon fra ESTA;
 • Tilfredsstiller toll- og grensebeskyttelsen ved ankomst i USA, du oppfyller kravene til «Visa Waiver»-programmet, og du kvalifiseres ikke som avvist i henhold til utlendingsloven og statsborgerloven;
 • Offisielt avstår retten til å anke, bestride, eller gjennomgå informert beslutning av den inspiserende amerikanske toll- og grensebeskyttelsen, inkludert en eventuell beslutning om å utvise deg fra USA basert på søknaden gjennom «Visa Waiver»-programmet, med mindre du søker om asyl;
 • Stadfester avståelsen fra disse rettighetene for en anmeldelse, anke, eller bestrider en avslått handling fra USA i forbindelse med en søknad i «Visa Waiver»-programmet gjennom tilbudet av nødvendig biometrisk informasjon (bilder og/eller fingeravtrykk) ved avstigning i USA;
 • Stadfester at du ikke utgjør en trussel mot helse, miljø, sikkerhet eller velferd i USA;
 • Bekrefter at du har vært i samsvar med enhver og alle betingelsene for «Visa Waiver»-programmet i løpet av tidligere reiser til USA under nevnte program.