We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.


ESTA Steps

ESTA USA: Bezpečný a zjednodušený formulár žiadosti ESTA

Vaša štátna príslušnosť

Akú kartu použijete pre platbu?

NB! We charge a processing fee of USD 83.00. Do you still want to continue?


Žiadosť ESTA musí byť predložená v elektronickej podobe online. Postup sa skladá zo štyroch krokov. Prvý a druhý krok požaduje osobné informácie o vás, a všetky požadované polia musia byť riadne vyplnená, aby ste mohli pokračovať. Tretím krokom je platba za ESTA náklady, teda poplatok za spracovanie poplatku a za samotnú žiadosť. Po platbe sa dostanete ku kroku štyri, ktorý potvrdzuje, že ste odoslali svoju ESTA žiadosť. Upozorňujeme, že ESTA nie je vízum, a návšteva amerického veľvyslanectva sa nevyžaduje - ako to bolo pre získanie víza USA. Číslo US ESTA vám bude zaslané e-mailom, čo nebude trvať dlhšie ako 72 hodín.

Toto cestovné povolenie sa vzťahuje na vaše cesty turistické, obchodné, tranzitné, za účelom liečenia alebo krátkych študijných programov (neúverovými). Obdržané povolenie ESTA je platné po dobu dvoch rokov, a po skončení platnosti sa vyžaduje obnova. Vezmite na vedomie, že aj keď je platné po dobu dvoch rokov, môžete zostať v Spojených štátoch amerických maximálne deväťdesiat dní po vstupe do krajiny a úspešnom absolvovaní imigračného pohovoru.

Po podaní žiadosti o platbe dostanete číslo ESTA prostredníctvom e-mailu. Toto číslo je vaše cestovné povolenie. Nižšie je ukážka z dokumentu, ktorý dostanete:
 VWC  

Krajiny Bez Víz

Andorra
Maďarsko
Island
Rakúsko
Írsko
San Maríno
Belgicko
Taliansko
Brunej
Slovensko
Chile
Lotyšsko
Slovinsko
Česká republika
Lichtenštajnsko
Južná Kórea
Litva
Estónsko
Luxembursko
Fínsko
Malta
Švajčiarsko
Monako
Taiwan
Holandsko
Spojené kráľovstvo
Grécko