We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

First Icon

Behörighetstest

Är du behörig för ESTA?

ESTA Behörighetstest  ESTA USA Button

Kontrollera din behörighet
(För passinnehavare i vissa länder)

Second Icon

Ny ESTA-ansökan

Ansök om ett nytt ESTA

Starta Ny Ansökan  ESTA USA Button

Kraven för ESTA-ansökan:
Du är medlem i ett Visa Waiver land

Third Icon

Verifiera/Uppdatera ESTA

Uppdatera ditt ESTA

Verifiera/Uppdatera ESTA  ESTA USA Button

ESTA-uppdateringskrav:
Du är medlem i ett Visa Waiver land

 

Finns det en avgift för reseauktoriteten?


Det finns avgifter för ESTA-ansökningarna, vilka står under Travel Promotion Act, 2009. ESTAs regeringsavgifter består av två olika avgifter:

  • Hanteringsavgift. Varje ESTA-ansökare kommer att debiteras en hanteringsavgift på $4.00, för att täcka hanteringen av deras reseauktoritet.
  • Auktoriseringsavgift. Ytterligare en avgift på $10.00 kommer att debiteras ditt kreditkort om din ESTA-ansökan godkänns, vilket gör att dina regeringsavgifter blir $14.00 USD.
  • Tredjeparts ansökningsavgift. Några webbsidor debiterar en separat avgift för att granska och skicka in ESTA-ansökningar åt resenärerna. Granska Villkoren på webbsidan du besöker om du vill ha mer information. Kreditkortföretag kan också ta ut en transaktions- och växlingsavgift när du betalar för ditt ESTA.

Hur betalar jag för min reseauktoritet?


Betalning för din ESTA-ansökan och resebehörighet kan endast göras med ett kreditkort, och ingen ansökan hanteras förrän betalningen har gått igenom. Systemet accepterar alla stora kreditkortmärken.


Är kreditkortsinformationen jag betalar med säker?


Ja. ESTA-systemet är utrustat med säkra betalsystem och ingen kreditkortsinformation sparas någonsin i vårt ansökningsformulär. Vår webbsida är förenlig med PCI och skyddad med SSL (säker lagerkryptering).


 

 VWC  

Visa Waiver Länder

Andorra
Ungern
Island
Österrike
Irland
San Marino
Belgien
Brunei
Slovakien
Chile
Lettland
Slovenien
Tjeckien
Liechtenstein
Sydkorea
Litauen
Estland
Luxemburg
Malta
Monaco
Taiwan
Nederländerna
Storbritannien
Grekland