We detected that your browser doesn't accept cookies.

Please enable Cookies to use our services.

First Icon

Behörighetstest

Är du behörig för ESTA?

ESTA Behörighetstest  ESTA USA Button

Kontrollera din behörighet
(För passinnehavare i vissa länder)

Second Icon

Ny ESTA-ansökan

Ansök om ett nytt ESTA

Starta Ny Ansökan  ESTA USA Button

Kraven för ESTA-ansökan:
Du är medlem i ett Visa Waiver land

Third Icon

Verifiera/Uppdatera ESTA

Uppdatera ditt ESTA

Verifiera/Uppdatera ESTA  ESTA USA Button

ESTA-uppdateringskrav:
Du är medlem i ett Visa Waiver land

 

Vad är Visa Waiver Programmet (VWP)?


Visa Waiver Programmet är ett amerikanskt program som låter medborgare i utvalda länder att resa till USA utan ett visum. Det gäller både för arbete och nöje, men endast för vistelser i 90 dagar eller mindre.


Vilka länder deltar i Visa Waiver Programmet?


Visa Waiver Programmet är tillgängligt för nationalitet ifrån:

Andorra
Ungern
Island
Polen
Österrike
Irland
Belgien
San Marino
Brunei
Chile
Lettland
Slovakien
Tjeckien
Liechtenstein
Slovenien
Litauen
Sydkorea
Estland
Luxemburg
Nederländerna
Taiwan
Grekland
Storbritannien

Vem är behörig att ansöka om ett ESTA under Visa Waiver Programmet (VWP)?


Du kan delta i Visa Waiver programmet om du:

 • Reser till USA som turist, företag eller för byte:
 • Kommer att stanna i USA i mindre än 90 dagar;
 • Är medborgare eller föremål för Visa Waiver programmet som listas ovan
 • Har ett giltigt pass från det landet;
 • Har resplaner vars slutdestination inte är till ett närliggande område eller ö angränsande till USA, om du inte är boende i området;
 • Har en returbiljett, eller en flerresebiljett med en godkänd transporttjänst inom Visa Waiver programmet;
 • Har fått en godkänd auktoritet från ESTA;
 • För att bli godkänd av en tjänsteman vid USAs tull- och gränskontroll ska du möta kraven för Visa Waiver programmet och inte kvalificeras som otillåtlig enligt immigrations- och nationalitetslagen.
 • Avstå rätten att överklaga, motsätta eller kontrollera beslutet att inspekteras av en amerikansk tull-och gränskontrolltjänsteman, inklusive beslutet att utvisa dig från USA baserat på Visa Waiver-ansökan, om du inte ansöker om asyl;
 • Bekräfta återigen att du avstår från rättigheterna att kontrollera, överklaga eller motsätt dig USAs utvisningsrätt i relation till Visa Waiver programmets ansökan genom bestämmelserna som krävs för den biometriska informationen (fotografier och/eller fingeravtryck);
 • Bekräfta återigen att du inte utgör ett hot för hälsan, säkerheten eller välfärden i USA;
 • Bekräfta att du fortfarande uppfyller alla krav för Visa Waiver programmet sedan ditt tidigare inträde till USA under det ovan nämnda programmet.